NAPOMENA : Za bezbedno korišćenje usluga potrebno je da se pridržavate prema sledećim osnovnim pravilima bezbednosti:

  • Vodite računa o poverljivosti Vašeg korisničkog imena i lozinke. Nikad ih ne pišite u e-mail-u.
  • Podesite pretraživač prema uputstvima dobijenim od banke.
  • Uvek proverite ispravnost sertifikata na stranici za prijavu.