NAPOMENA : Za bezbedno korišćenje usluga potrebno je da se pridržavate osnovnih pravilia bezbednosti:

  • Vodite računa o poverljivosti Vašeg korisničkog imena i lozinke. Nikada ih ne šaljite elektronskom poštom.
  • Podesite pretraživač prema uputstvima dobijenim od banke.
  • Uvek proverite ispravnost sertifikata na stranici za prijavu.